Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

bursy

30 lipca, 2019 - 15:58
Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa - 27 - 31 sierpnia 2019 roku
9 kwietnia, 2019 - 13:28
Zapisy do burs w roku szkolnym 2019/2020 - informacje dla kandydatów
9 kwietnia, 2019 - 13:19
Zasady rekrutacji do burs
9 kwietnia, 2019 - 13:14
Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2019/2020
Bursa przy ulicy Okopowej dla ponad 120 uczniów, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, przejdzie gruntowną modernizację. Koszt inwestycji to 6,7 mln zł.
9 maja, 2017 - 10:45
Lepsze warunki do rozwoju dla uczniów spoza Warszawy
Bursa przy ulicy Okopowej dla ponad 120 uczniów, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, przejdzie gruntowną modernizację. Koszt inwestycji to 6,7 mln zł.