Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

cyfrowa szkoła

22 stycznia, 2019 - 11:27
ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie
Wymyśl ciekawe zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników i wygraj dla szkoły 30 tabletów!!!
26 listopada, 2015 - 08:42
Wymyśl ciekawe zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników i wygraj dla szkoły 30 tabletów!!!
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne ogłaszają konkurs na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników. Zajęcia mogą być prowadzone w szkole, w środowisku lokalnym lub jako praca domowa.
29 września, 2014 - 11:57
Konferencje „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji...”
Instytut Geofizyki PAN wraz z Partnerami serdecznie zaprasza Dyrektorów Szkół i Nauczycieli na bezpłatne konferencje „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji...” z udziałem światowej sławy eksperta w dziedzinie nowoczesnej edukacji i metod uczenia się - COLINA ROSE’A.
Konferencja Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
19 września, 2014 - 11:29
Konferencja Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Celem konferencji jest wprowadzenie dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych, metodyków oraz studentów kierunków nauczycielskich w zagadnienia merytoryczne i metodyczne dotyczące nowoczesnej dydaktyki, w tym korzystania z e-podręczników tworzonych w ramach projektu "E-podręczniki" do kształcenia ogólnego.
I edycja programu z Koduj z Klasą
16 września, 2014 - 12:54
I edycja programu z Koduj z Klasą
Adresatami programu są szkoły podstawowe (klasy 1-3) oraz szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności szkoły techniczne i zawodowe z całej Polski
8 kwietnia, 2014 - 14:33
Do 7 kwietnia 2014 roku trwa rekrutacja uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gosp. domowym”.