Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 14 września 2018 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

13 sierpnia, 2018 - 11:25
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2018/2019
Do 14 września 2018 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.