Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

dziecko niesłyszące

12 listopada, 2019 - 14:10
Otwarte spotkanie informacyjne: Dziecko niesłyszące, CODA w szkole
Spotkanie odbędzie się 27 listopada (środa) w godzinach 12.00 – 14.00 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, ul. Łucka 17/23.