Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja pozaszkolna

12 lutego, 2019 - 10:14
III edycja Programu Biura Edukacji „PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie” rozstrzygnięta!
W ramach kolejnej edycji Projektu dofinansowanie otrzymało 14 projektów.