Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

elektroniczna rekrutacja

15 lipca, 2019 - 09:07
Kwalifikowanie kandydatów w systemie rekrutacji
Szanowni Państwo, informujemy, że elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest narzędziem wspomagającym ten proces, umożliwiającym prowadzenie rekrutacji w sposób efektywny, przejrzysty i wygodny dla kandydatów.
13 maja, 2019 - 11:20
Komunikat dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020
9 kwietnia, 2019 - 13:14
Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2019/2020
8 kwietnia, 2019 - 15:33
Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020
8 kwietnia, 2019 - 15:32
Harmonogram rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
9 kwietnia, 2019 - 13:59
Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego - Informacje dla kandydatów