Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

European Junior Olympiad in Informatics

Polska drużyna na European Junior Olympiad in Informatics 2019
12 września, 2019 - 15:00
Sukces młodych informatyków!
W Słowenii zakończyła się trzecia edycja European Junior Olympiad in Informatics (Maribor, 23-29 sierpnia).