Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lasy Państwowe

Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”
9 stycznia, 2017 - 11:37
Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”
Piesi są najsłabiej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Jedną z podstawowych reguł bezpieczeństwa jest zasada "widzieć i być widocznym", dlatego Straż Miejska m.st. Warszawy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie, zainicjowała akcję „Świeć blaskiem z odblaskiem”.
Encyklopedia Leśna
12 stycznia, 2016 - 09:04
Encyklopedia Leśna
Serwis internetowy Encyklopedia Leśna jest portalem, który został stworzony dla upowszechnienia wiedzy o lesie, ochronie środowiska, polityce i historii leśnictwa, gospodarce leśnej oraz innych dziedzinach z nią związanych.
zdj.Lipiec
19 stycznia, 2015 - 12:04
Dni Przyjaciół Lasu 2015!
Towarzystwo Przyjaciół Lasu zaprasza do udziału w Dniach Przyjaciół Lasu 2015!
Ogólnopolska kampania edukacyjna „LAS – mamy szczęście”
22 maja, 2014 - 14:49
Ogólnopolska kampania edukacyjna „LAS – mamy szczęście”
Fundacja ekologiczna Arka wspólnie z Lasami Państwowymi prowadzą ogólnopolską kampanię edukacyjną „LAS – mamy szczęście”
Międzynarodowy Dzień Lasów
27 marca, 2014 - 11:18
Międzynarodowy Dzień Lasów
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.
Nie wyrzucaj śmieci do lasu
4 marca, 2014 - 12:19
Nie wyrzucaj śmieci do lasu
W minionym roku leśnicy usunęli z lasów dziesiątki tysięcy metrów sześciennych odpadów, z których można by wznieść wysypisko wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Sceny z życia w puszczy
12 lutego, 2014 - 13:24
Król polskich puszcz on-line
Białowieskie żubry na żywo - kamerę zainstalowano na śródleśnej polanie na skraju Puszczy Białowieskiej, w miejscu gdzie leśnicy wykładają zimą karmę dla żubrów