Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy

15 marca, 2017 - 09:15
„Prezentacje warszawskich liceów i techników” w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
15 stycznia, 2016 - 08:54
XVIII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
W pierwszej dziesiątce najlepszych polskich liceów w XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 jest aż 5 warszawskich szkół oraz 7 warszawskich liceów w kategorii Ranking Maturalny Liceów 2016.
XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015
11 lutego, 2015 - 17:19
XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy
XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2014
10 marca, 2014 - 09:09
XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2014
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy. 6-8 marca 2014 r. już po raz dwudziesty pierwszy Perspektywy wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizują Międzynarodowy Salon Edukacyjny, w tym Prezentacje Liceów i Techników, Salon Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salon Szkół Zagranicznych Study Abroad.