Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Organizacja Narodów Zjednoczonych

11 grudnia, 2018 - 11:55
10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
W tym roku mija 70 lat od podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której pierwsze zdanie brzmi: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.