Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
20 lipca, 2018 - 10:02
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie m.st. Warszawy – OKRO.