Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

placówki pozaszkolne

8 kwietnia, 2019 - 15:33
Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020
8 kwietnia, 2019 - 15:32
Harmonogram rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
9 kwietnia, 2019 - 13:59
Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego - Informacje dla kandydatów
12 maja, 2016 - 12:03
Giełda warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej
Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły, ale także placówki wychowania pozaszkolnego, które odgrywają znacząca rolę w budzeniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.