Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

projekt „Sports Formula”

23 października, 2017 - 09:54
Spotkanie projektowe programu Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7
Uczniowie realizujący projekt „Sports Formula” gościli w pierwszym tygodniu października rówieśników z Włoch, Chorwacji, Łotwy i Francji.