Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

27 sierpnia, 2020 - 10:36
Wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I w szkołach podstawowych
19 sierpnia, 2020 - 16:01
Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
19 sierpnia, 2020 - 08:38
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc.
Uwaga! W środę, 19 sierpnia ostatni etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – listy kandydatów
12 sierpnia, 2020 - 15:34
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej
Egzamin Ósmoklasisty
31 lipca, 2020 - 17:12
Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów
Egzamin ósmoklasisty w 2020 roku zdawało w Warszawie ponad 13 tysięcy uczniów. Wyniki warszawskich uczniów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego są znacząco wyższe niż średnie wyniki w kraju.
31 lipca, 2020 - 13:37
Składanie kopii zaświadczeń z egzaminu i zmiana preferencji
UWAGA! Od piątku 31 lipca kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
2 lipca, 2020 - 11:21
Wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych szkół podstawowych oraz procedura odwoławcza
26 czerwca, 2020 - 10:14
Rekrutacja do szkół ponadpostawowych - kontakt do koordynatorów dzielnicowych
Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
16 czerwca, 2020 - 10:46
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - adres
15 czerwca o godz. 8.00 został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
5 czerwca, 2020 - 11:28
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - oferta edukacyjna