Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkoła ponadgimnazjalna

15 lutego, 2019 - 12:13
Doradztwo zawodowe w ramach działań poradni psychologiczno-pedagogicznych m.st. Warszawy
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej to trudna i ważna decyzja.
22 stycznia, 2019 - 11:27
ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie
28 lutego, 2017 - 10:54
Konkurs filmowy „Imaginacje - poezja okiem kamery"
Zapraszamy uczniów warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Filmowym „Imaginacje – poezja okiem kamery”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria" w Warszawie. Celem konkursu jest przeniesienie na ekran wiersza poety polskiego, który tworzył na przestrzeni XX/XXI wieku.
„WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!” konkurs MEN
1 października, 2015 - 09:30
„WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!” konkurs MEN
Stwórzcie w klasie komiks i pokażcie, że dopalacze to już historia! – to wystarczy, by wygrać w naszym konkursie.
28 kwietnia, 2015 - 14:11
Konkurs fotograficzny dla maturzystów "Perspektywa"
„Perspektywa” to słowo klucz konkursu fotograficzno-plastycznego dla maturzystów. Nagrodą główną są studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Dodatkowo można zdobyć voucher na warsztaty artystyczne na Mazurach oraz atrakcyjne nagrody pieniężne.