Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkoły ponadpodstawowe

17 lipca, 2019 - 14:05
Jak znaleźć szkołę ponadgimnazjalną /ponadpodstawową w rekrutacji uzupełniającej?
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
29 lipca, 2019 - 10:42
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
17 lipca, 2019 - 13:33
Informacja o listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
14 czerwca, 2019 - 15:00
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
Od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.
18 stycznia, 2019 - 13:07
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - wykaz szkół
Szanowni Państwo, w pliku do pobrania znajduje się wykaz liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą dokonywały naboru na rok szkolny 2019/2020.
27 października, 2017 - 14:56
Jubileuszowy Konkurs z geografii dla szkół ponadpodstawowych organizowany przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Roku Geografii Polskiej