Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

uchwała

5 października, 2016 - 15:25
Uchwała w sprawie terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę
Teren działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w m.st. Warszawa
4 marca, 2016 - 09:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017
Zarządzenie nr 279/2016 z 02-03-2016
25 lipca, 2013 - 09:32
Uchwała nr LIV/1548/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę