Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Urząd Patentowy RP

20 września, 2019 - 13:29
Konkursy Urzędu Patentowego RP - ochrona własności intelektualnej
Zapraszamy do udziału w konkursach ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP: XVII edycja Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2019 oraz VII edycja Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej.
Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014
25 lutego, 2014 - 13:33
Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014
Urząd Patentowy RP wspólnie z Polską Akademią Dzieci ogłaszają konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014” na najciekawszy wynalazek, rozwiązanie techniczne, grę planszową lub komputerową. Celem konkursu jest promocja kreatywności dzieci, nauka współpracy i orientacji na rozwiązywanie problemów oraz zachęcenie kadry pedagogicznej do wspierania i rozwijania twórczego myślenia dzieci podczas zajęć szkolnych.