Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

11 lutego, 2016 - 08:36
Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych i WCIES
27 listopada, 2015 - 09:55
Kurs doskonalący: „Dyskryminacja w szkole/placówce – obecność nieusprawiedliwiona. Jak identyfikować, reagować i przeciwdziałać dyskryminacji i związanej z nią przemocy?”
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń zaprasza do udziału w 60-godzinnym cyklu warsztatów i wykładów poświęconym przeciwdziałaniu dyskryminacji i związanej z nią przemocy w szkołach.
8 października, 2015 - 15:09
Konferencja "Programowanie w praktyce szkolnej - wyzwania i rekomendacje"
Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w konferencji inaugurującej projekt "Warszawa programuje!"