Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób niepełnosprawnych jest realizatorem programu Aktywny Samorząd 2018

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
24 września, 2018 - 12:27
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" 2018
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 - dofinansowania ze środków PFRON