Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

zajęcia międzyszkolne

31 stycznia, 2018 - 16:18
Lista dofinansowanych wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2017/2018
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymały placówki ujęte w załączonym wykazie.
4 sierpnia, 2016 - 09:10
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej (ZaMEK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych z zakresu edukacji kulturalnej.
27 marca, 2015 - 11:32
Projekt JESTEM
30 stycznia, 2015 - 09:46
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół – nowa nazwa zajęć międzyszkolnych
14 lipca, 2015 - 12:51
Zajęcia międzyszkolne w roku szkolnym 2015/2016 - SMOK
SMOK - czyli Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół - to nowa nazwa dla zajęć międzyszkolnych dofinansowywanych przez Biuro Edukacji.