Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja ekologiczna

27 marca, 2014 - 18:21
NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu
W 2014 roku będzie kontynuowany projekt "NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu" ma on na celu zwrócenie uwagi na skalę problemu, wzmożoną prewencję oraz edukację społeczeństwa (w szczególności młodzieży i rolników) o zagrożeniach wynikających z wypalania traw.
Rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody 2014
27 marca, 2014 - 11:26
Rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody 2014
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaprasza na rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody. Impreza odbędzie się w sobotę, 22 marca o godz. 11.00 na Płycie Desantu przy ul. Solec.
Godzina dla Ziemi
27 marca, 2014 - 11:18
Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi WWF to znacznie więcej niż zgaszenie świateł na jedną godzinę w roku - jej prawdziwym celem jest zmotywowanie ludzi na całym świecie do przyjęcia i kultywowania postaw proekologicznych i troski o zdrowie naszej planety, każdego dnia.
Międzynarodowy Dzień Lasów
27 marca, 2014 - 11:18
Międzynarodowy Dzień Lasów
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.
Konkurs Polish Junior Water Prize (PJWP)
20 marca, 2014 - 14:13
Konkurs Polish Junior Water Prize (PJWP)
Klub Gaja koordynuje krajowy etap konkursu Stockholm Junior Water Prize – Polish Junior Water Prize. Jest to konkurs organizowany przez Międzynarodowy Instytut Wody w Sztokholmie w ramach Światowego Tygodnia Wody od 1997 roku, który ma na celu zachęcanie młodzieży do tworzenia projektów naukowych dotyczących ochrony wód.
13 marca, 2014 - 17:28
Realizatorzy Miejskiego Programu Ekologicznego
Już dziesięć lat realizowany jest program "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st Warszawy". Rokrocznie gromadzi rzesze dzieci z przedszkoli i klas I - III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli.
13 marca, 2014 - 16:43
Konkurs " Energicznie działamy - energię oszczędzamy"
Konkurs adresowany jest do nauczycieli oraz grup przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych ze wszystkich warszawskich placówek oświatowych. Zapraszamy!
Program Edukacji Ekologicznej
7 marca, 2014 - 14:34
Wodociągi Warszawskie organizują zajęcia edukacyjne w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaprasza w każdą środę uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
Nie wyrzucaj śmieci do lasu
4 marca, 2014 - 12:19
Nie wyrzucaj śmieci do lasu
W minionym roku leśnicy usunęli z lasów dziesiątki tysięcy metrów sześciennych odpadów, z których można by wznieść wysypisko wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
27 lutego, 2014 - 16:10
Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym
Program Edukacji Ekologicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym został opracowany w 2002 r. i obecnie jest realizowany przez Biuro Ochrony Środowiska, we współpracy z Biurem Edukacji M. St. Warszawy oraz Wydziałami Oświaty i Wychowania 18 warszawskich dzielnic.

Strony