Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Fundacja alter eko

Zaproszenie do udziału w programie "Odzyskomania”
4 listopada, 2014 - 09:44
Zaproszenie do udziału w programie "Odzyskomania”
Fundacja alter eko zaprasza szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze do udziału w bezpłatnym programie pn. „Odzyskomania - długofalowym programie informacyjno-edukacyjnym upowszechniającym racjonalną gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i przenośnych akumulatorów w środowiskach dzieci, młodzieży i osób odpowiedzialnych za kształcenie postaw proekologicznych społeczeństwa.