Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

/https://klatrat.org/projekt/chemiczne-staze-badawcze-dla-modziezy-2017/

3 października, 2017 - 16:14
Chemiczne Staże Badawcze czekają na uzdolnioną młodzież!
„Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży” to projekt, do którego zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii.