Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3229:tabele-rankingu-liceow-ogolnoksztalcacych-2017&catid=217&Itemid=423

10 stycznia, 2017 - 12:04
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017
Już po oraz 19 Miesięcznik „Perspektywy” opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 pokazując najlepsze licea i technika.