Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli EKSPERT 2018
17 stycznia, 2018 - 16:39
Szkolenie kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli EKSPERT 2018
Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczyna rekrutację 16 stycznia br.
CC0 Creative Commons
30 października, 2017 - 12:43
Konkurs dla nauczycieli „Z programowaniem za pan brat”
Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”.
mat.Ośrodek Rozwoju Edukacji
27 lutego, 2017 - 11:07
Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli matematyki
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki
17 lutego, 2017 - 09:25
Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, wizytatorzy kuratorium oświaty, pracownicy szkół wyższych kształcących nauczycieli, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy ośrodków edukacji pozaformalnej
27 lipca, 2016 - 13:13
Kurs: „Szkoła trenerów Chronimy Dzieci. Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci”
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje ogólnopolski program Chronimy Dzieci, w ramach Rządowego programu na 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Uczeń przewlekle chory w różnych kontekstach życia szkoły
18 kwietnia, 2016 - 12:50
Uczeń przewlekle chory w różnych kontekstach życia szkoły
Adresatami konferencji są przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół i specjaliści.
Wymyśl ciekawe zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników i wygraj dla szkoły 30 tabletów!!!
26 listopada, 2015 - 08:42
Wymyśl ciekawe zajęcia z wykorzystaniem e-podręczników i wygraj dla szkoły 30 tabletów!!!
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne ogłaszają konkurs na najciekawszy pomysł na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem e-podręczników. Zajęcia mogą być prowadzone w szkole, w środowisku lokalnym lub jako praca domowa.
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej w gimnazjum
21 października, 2015 - 15:16
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej w gimnazjum
Zaproszenie dla nauczycieli biologii, wychowania fizycznego oraz wychowawców klas
3 listopada, 2014 - 07:51
Praca z uczniem zdolnym - nowe poradniki już do pobrania
Zachęcamy do zamawiania najnowszych publikacji dot. pracy z uczniem zdolnym, wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja „Zrozumieć edukację w Europie”
5 listopada, 2014 - 15:47
Konferencja „Zrozumieć edukację w Europie”