Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Muzeum Gazownictwa w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 października, 2017 - 11:48
zaktualizowany: wtorek, 24 października, 2017 - 11:48
Gazownia Warszawska to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kompleksów architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku.
Gazownia Warszawska to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kompleksów architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku.

Kompleks powstał w 1888 roku na Woli. Był to czas największego rozwoju produkcji gazu z węgla. W życiu codziennym używano go na masową skalę. Gazownia Warszawska była największą gazownią na terenach polskich znajdujących się pod zaborami. Z kolei w dwudziestoleciu międzywojennym mogła poszczycić się najnowocześniejszą w Europie piecownią „Glover West”. Przedsiębiorstwo dostarczało wtedy gaz do 90 tys. mieszkań oraz 6464 latarni. Kampus przetrwał II wojnę światową w zasadzie w nienaruszonym stanie, jednak do pełni sił produkcyjnych wrócono dopiero w 1950 r.

Wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana Gazownia służyła aż do lat 70. XX w., kiedy zrezygnowano z gazu produkowanego z węgla na rzecz gazu ziemnego, co pozwoliło zlikwidować szkodliwość tej produkcji dla środowiska. Wtedy też podjęto decyzję o rozbiórce i złomowaniu wielu maszyn oraz dostosowaniu istniejących budynków do nowych potrzeb zakładu. Muzeum Gazownictwa powstało w 1978 roku w budynku Aparatowni – jednym z najstarszych budynków kompleksu Gazowni na Woli.

Lekcje muzealne

Muzeum Gazownictwa w Warszawie zaprasza do udziału w trzech blokach tematycznych lekcji skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół średnich. Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku uczestników i są uzupełnieniem podstawy programowej. Lekcje muzealne są bezpłatne. Więcej http://muzeum.gazownictwa.pl/muzeum/jak-zamowic-lekcje-muzealna/

Źródło informacji: