Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2019 - 11:51
zaktualizowany: wtorek, 3 grudnia, 2019 - 10:11
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi Technikum Mechatroniczne nr 1 oraz LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa.

27 maja 2019 r. ogłoszono wyniki OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH 2019, gdzie uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie zostali laureatami i finalistami oraz otrzymali wyróżnienia. W kategorii pomysł techniczny I miejsce i tym samym tytuł laureata otrzymał nasz uczeń Stanisław Wielgosz za „Wykonanie stanowiska do optymalizacji konstrukcji czterowirnikowca w zależności od jego przeznaczenia. Opracowanie instrukcji do badania funkcjonalności układów konstrukcyjnych.” W kategorii Wynalazek laureatami zostali Tycjan Kołecki, Paweł Łoziński i Andrzej Kosiorek za "Programmable Neural Controller - programowalny sterownik neuronowy". Nagrodę specjalną MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU otrzymali uczniowie: Kacper Orłowski, Kamil Kośnik i Jakub Twardowski, za projekt „ANTI - SLEEP BAND. Ultra energooszczędna opaska czuwająca nad bezpieczeństwem kierowców podczas jazdy”, której promotorem był mgr inż. Andrzej Wrona. I nagrodę w konkursie o tytuł „MŁODEGO INNOWATORA”, otrzymał uczeń Hubert Sieliło za projekt „System zasilania pneumatycznego do karabinów sportowych napędzanych gazem. Konstrukcja i wykonanie”, przygotowany pod kierunkiem mgra inż. Leszka Garbali. WYRÓŻNIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW i WYRÓŻNIENIE PREZESA WARSZAWSKIEGO DOMU TECHNIKA otrzymał uczeń Adam Ciesielski za projekt „Mirror Graver - innowacyjne sterowanie lasera za pomocą luster”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Wrony.

Tym samy nasi uczniowie zostali rekomendowani do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2019, która odbyła się w dniach 14-16 października 2019 r. na Politechnice Warszawskiej. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku w wystawie uczestniczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje, stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Podczas wystawy swoje osiągnięcia prezentują zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych, zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny, aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Laureaci konkursu "Młody Innowator 2018/2019” – uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie z sukcesem zaprezentowali swoje projekty na stoisku "Młody Innowator" i 17.10.2019 otrzymali wyróżnienia za swoje innowacyjne pomysły oraz zostali odznaczeni medalami:

Złoto Hubert Sieliło za projekt „System zasilania pneumatycznego do karabinów sportowych napędzanych gazem. Konstrukcja i wykonanie”

Srebro Adam Ciesielski za projekt „Mirror Graver - innowacyjne sterowanie lasera za pomocą luster”

Srebro Kacper Orłowski, Kamil Kośnik, Jakub Twardowski, za projekt „ANTI - SLEEP BAND. Ultra energooszczędna opaska czuwająca nad bezpieczeństwem kierowców podczas jazdy”,