Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja prawnicza dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 lutego, 2020 - 09:34
zaktualizowany: piątek, 14 lutego, 2020 - 09:58
Edukacja prawnicza dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Rusza kolejna edycja projektu "Adwokat przydaje się w życiu / Warszawa", który realizowany będzie w 70 szkołach ponadpodstawowych na terenie Warszawy.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy m. st. Warszawa, a Izba Adwokacką w Warszawie. Porozumienie zostało podpisane przez Pana Rafała Trzaskowskiego -  Prezydenta m. st Warszawy oraz adw. Mikołaja Pietrzaka - Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby uczestniczyć w projekcie, szkoła musi wypełnić formularz zgłoszeniowy (deklaracja) i przesłać go w formie scanu na adres mailowy: edukacja@ora-warszawa.com.pl do dnia 10 marca 2020 roku.

„Adwokat przydaje się w życiu" jest projektem edukacyjnym, kierowanym do młodzieży uczęszczającej do szkól ponadpodstawowych w Warszawie. Organizatorem projektu jest Izba  Adwokacka w Warszawie.

Celem nadrzędnym projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawienie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które młodzież wchodząca w dorosłość może natrafić. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest u adwokatów szukać pomocy oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej, w szczególności dotyczącej jej kosztów.

W ramach projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
1.  Blok karny
2.  Blok cywilny
3.  Blok związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zagadnienia podatkowo - ubezpieczeniowe
4.  Wykonywanie zawodu adwokata, pozycja adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Poniżej znajduje się regulamin projektu oraz deklaracja szkołu bioracej udział w projekcie.

Pliki do pobrania: