Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat dotyczący zawieszenia postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 29 kwietnia, 2020 - 12:30
zaktualizowany: piątek, 8 maja, 2020 - 11:16
i
KOMUNIKAT nr 1/2020 Dotyczy: zawieszenia postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki.

Zgodnie z §11h ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 nie ogłasza się i nie przeprowadza konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek (Dz.U. z 2020 r.poz.493 ze zm.).

W myśl §11h w/w rozporządzenia istnieje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.

Obecnie Burmistrzowie Dzielnic analizują sytuację w poszczególnych szkołach lub placówkach oświatowych w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania od 1 września 2020 r.
ze szczególnym obsadzeniem stanowiska dyrektora na rok szkolny 2020/2021.