Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Innowacja pedagogiczna w Technikum nr 27 w Zespole Szkół nr 21 ul. Saska78 na Pradze Południe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 27 listopada, 2020 - 13:52
zaktualizowany: piątek, 4 grudnia, 2020 - 16:55
„Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników, w oparciu o metody chemometryczne”

W ramach projektu ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w Technikum nr 27 , z inicjatywy Dyrektora Szkoły Pana Marka Kupieckiego jest realizowana innowacja pedagogiczna „Wykonywanie badań fizykochemicznych oraz analiza statystyczna otrzymanych wyników w oparciu o metody chemometryczne”.

Trzech nauczycieli realizujących kształcenie w zawodzie technik analityk: Pan Piotr Kaźmierczak, Pani Paulina Gajda oraz Pan Dariusz Kosikowski dokonało modyfikacji przyjętego programu nauczania o treści przyjęte w ramach innowacji. Wsparciem objęci są uczniowie  kształcący się w zawodzie technik analityk.

Dla potrzeb realizacji innowacji został zakupiony  specjalistyczny, wysokiej jakości  sprzęt chromatograf cieczowy  HPLC , stosowany obecnie do oczyszczania, badania czystości oraz identyfikacji związków chemicznych.

Uczniowie podczas   prowadzonych szkoleń   ,,Oznaczanie ilościowe w chromatografie cieczowym HPLC” oraz  ,,Badania bioanalityczne  i środowiskowe z wykorzystaniem chromatografii cieczowej”  pod kierunkiem wyżej wymienionych nauczycieli zapoznali się z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz innymi metodami analizy instrumentalnej.  Oznaczali zawartość kwasu acetylosalicylowego w polopirynie S, wyznaczali gęstość substancji ciekłych z wykorzystaniem gęstościomierza oscylacyjnego, dokonali rozdzielenia tuszu na składniki za pomocą chromatografii cienkowarstwowej, oznaczali zawartość kofeiny w coca-coli, napojach energetyzujących oraz w wybranych gatunkach kawy. Uczniowie dokonali także spektrofotometrycznego oznaczania żelaza w wodzie wodociągowej.

Po zakończeniu szkoleń uczniowie otrzymali  certyfikaty, zaświadczenia  w języku polskim i angielskim poświadczające zapoznanie się i stosowanie techniki chromotografii  HPLC .

W przyszłości planowane są także  szkolenia dla nauczycieli i uczniów szkół warszawskich.

Technik analityk  jest wiodącym kierunkiem kształcenia  w Technikum nr 27 , a wprowadzenie do niego nowych treści, nowoczesnych technologii wraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu pozwoli szkole stać się placówką kształcącą wyspecjalizowanych fachowców w danej dziedzinie , konkurencyjną na tle innych z podobnym profilem kształcenia.

 

Zapraszamy  do obejrzenia fotorelacji.