Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dzień Świadomości Europejskiej w prawdziwie włoskim stylu

opublikowany: czwartek, 18 kwietnia, 2019 - 09:27
zaktualizowany: czwartek, 18 kwietnia, 2019 - 09:37
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców młodzieży, dyrektorów szkół, animatorów kultury, pedagogów szkolnych, młodzież i warszawiaków na świętowanie Dni Europy do Kina Atlantic w dniu 8 maja (środa) o godz. 12.00-13.30

Wydarzenie otworzy projekcja musicalu „Europa: cóż za pasja! Historia burzliwej miłości”, przygotowany przez włoskich artystów - Paolo Barillari, Francesco Pigozzo i Davide Magnabosco.
To muzyczna opowieść o Europie i historii integracji europejskiej. Po projekcji musicalu odbędzie się debata na temat wyzwań współczesnej integracji europejskiej.

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców młodzieży, dyrektorów szkół, animatorów kultury, pedagogów szkolnych, ale także dla młodzieży (od 12 roku życia) i warszawiaków.

Gospodarzem spotkania i rozmowy będzie Artur Wolski.

Aby wziąć udział w wydarzeniu 8 maja należy wypełnić formularz do 4 maja dostepna na stronie kina Atlantic

EAD „European Awareness Day” jest organizowane w ramach projektu Erasmus+
EAD to Dzień Świadomości Europejskiej  przebiegający w formie  cyklu  przedsięwzięć  o charakterze debat nad wyzwaniami współczesnej integracji europejskiej w gronie osób młodych, ekspertów i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Do tej pory odbyły się w wielu  europejskich miastach.