Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Z cyklu Lekcja z ... „Marek Edelman… i była miłość w getcie”

opublikowany: piątek, 17 maja, 2019 - 10:26
zaktualizowany: piątek, 17 maja, 2019 - 14:46
Zapraszamy na pokaz edukacyjny filmu „Marek Edelman… i była miłość w getcie” połączony ze specjalnym udziałem Jolanty Dylewskiej - reżyserki i scenarzystki oraz Pauli Sawickiej autorki książki, na motywach której powstał film.

Pokaz edukacyjny z cyklu "Lekcja z ..." odbędzie się 29 maja (środa) o godz. 12.30, w kinie Atlantic, ul. Chmielna 33 w  Warszawie.

Dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów szkolnych, młodzież zapraszają: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń , DOCS AGAINST GRAVITY,  Wydawnictwo Czarne oraz Kino Atlantic. Aby wziąć udział w wydarzeniu 29 maja należy wypełnić formularz do 23 maja dostepny na stronie Kina Atlantic.

Scenariusz wydarzenia:

12:30 - przywitanie widzów
12:35 - 13:45 - projekcja filmu
13:45 - 14:40 - rozmowa z Jolantą Dylewską oraz Paulą Sawicką, którą poprowadzą Arkadiusz Walczak (dyr. WCIESu) oraz Artur Wolski, fragmenty książki zaprezentuje aktor Eryk Kulm.

Przypominamy, że film i spotkanie po nim są integralnym wydarzeniem. Film oraz spotkanie dla młodzieży od 14 roku życia.

Z książki "I była miłość w getcie...": Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość? Dlaczego nikogo to nie interesuje? – mówił na krótko przed śmiercią w 2009 roku Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Odpowiada on na to pytanie w książce oraz w zrealizowanym na jej motywach, długo oczekiwanym i głośnym jeszcze przed premierą filmie „Marek Edelman... i była miłość w getcie”, przy którego scenariuszu współpracowała Agnieszka Holland, a Andrzej Wajda współreżyserował fabularyzowane sceny filmu. Jak się okazuje, w piekle getta mogło istnieć dobro i piękno. I miłość – także ta przepełniona erotyką. To ona okazała się największą wartością, większą nawet niż życie.

“Why does nobody ask if there was love in the ghetto? Why is nobody interested in it? Love made people last.” The question put forward by Marek Edelman, the former commander of the Warsaw Ghetto Uprising, aims to prove that amidst all the hell of the ghetto goodness and beauty were present there as well. And love. Love turned out to be the most important value, more important than life itself.

Reżyseria: Jolanta Dylewska

Zdjęcia: Jolanta Dylewska PSC, Kuba Kijowski PSC
Producent: Anna Wydra
Produkcja: Otter Films