Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kurs: „Szkoła trenerów Chronimy Dzieci. Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 27 lipca, 2016 - 13:08
zaktualizowany: środa, 27 lipca, 2016 - 13:13
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje ogólnopolski program Chronimy Dzieci, w ramach Rządowego programu na 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W ramach realizowanego zadania ruszyła rekrutacja na  80-godzinny kurs: „Szkoła trenerów Chronimy Dzieci. Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci” przygotowujący do prowadzenia szkoleń w ramach programu Chronimy Dzieci. 

Do udziału w kurcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi w obszarze profilaktyki krzywdzenia dzieci. 

Zaproszenie do programu Chronimy Dzieci przedszkoli i szkół z całej Polski i zaoferowanie im pomocy we wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą wymaga rozbudowania ogólnopolskiej Sieci instytucji i organizacji wspierających te placówki. Wykaz organizacji aktualnie tworzących Sieć Chronimy Dzieci i ich zadania znajdą Państwo na stronie chronimydzieci.pl/siec

Kurs obejmuje 4 zjazdy odbywające się w Warszawie. Pierwszy zjazd odbywać będzie się w dniach 26-28 sierpnia 2016 r. 

Więcej informacji o kursie, w tym informacje organizacyjne, program zjazdów oraz informacje o zapisie można znaleźć na stronie rekrutacji. 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z przygotowanej oferty! http://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/7029-kurs-„szkoła-trenerów-chronimy-dzieci-prowadzenie-szkoleń-z-zakresu-problematyki-krzywdzenia-dzieci”

Źródło informacji: