Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kultura Dostępna. Bezpłatne zajęcia edukacyjne w Muzeum

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 lipca, 2017 - 11:15
zaktualizowany: środa, 19 lipca, 2017 - 14:02
Kultura Dostępna. Bezpłatne zajęcia edukacyjne w Muzeum
Od lipca do grudnia 2017 r. zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w Muzeum Łazienki Królewskie. Ich uczestnicy odkryją magię zabytkowych ogrodów, poznają też Pałac na Wyspie z Galerią Obrazów oraz Teatr Królewski i Galerię Rzeźby w Starej Oranżerii.

W Łazienkach Królewskich można skorzystać z kilkuset bezpłatnych zajęć, które są finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kultury Dostępnej. Jest to program przeznaczony dla osób z utrudnionym dostępem do kultury i edukacji.

Zajęcia w Łazienkach Królewskich skierowane są do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szczególnie zapraszamy domy dziecka, wioski dziecięce, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły z małych miejscowości, a także osoby i grupy z niepełnosprawnościami.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, zaczerpniętymi z różnych dyscyplin: animacji kultury, teatru, sztuk plastycznych i arteterapii. Obowiązuje rezerwacja pod numerem (+48) 22 50 60 183 lub adresem email: edukacja@lazienki-krolewskie.pl

PROGRAM:
- 200 zajęć towarzyszących wystawie czasowej "W żywiole sztuki. Jan Bogumił Plersch, nadworny malarz króla Stanisława Augusta", 4 lipca-30 listopada 2017 r.

Malarz w teatrze
Uczestnicy zajęć poznają dekoracje Teatru Królewskiego oraz scenograficzną twórczość Jana Bogumiła Plerscha, w tym techniki artystyczne jego pracy i źródła inspiracji.

Cztery żywioły
W pełnym tajemnic łazienkowskim ogrodzie uczniowie szukać będą symboli czterech żywiołów, podążając za wierszowanymi zagadkami. Dowiedzą się również, czy Pałac na Wyspie rzeczywiście unosi się na wodzie. Podczas zajęć zajrzą też do pałacowych wnętrz i spróbują odszukać wizerunki lwa, pawia, salamandry oraz delfina.

Zostań nadwornym artystą
Stanisław August poświęcał wiele uwagi sztukom pięknym, a na jego dworze powstawały wybitne dzieła. Uczestnicy zajęć poznają twórczość królewskiego malarza Jana Bogumiła Plerscha i odkryją technikę jego warsztatu. Dowiedzą się, jakie miał obowiązki i przywileje, oraz kim byli jego modele.

Opowieść o niebie
Uczestnicy zajęć zastanowią się, jakimi sposobami można wymalować niebo na pałacowych plafonach. Przyglądając się malowidłom Jana Bogumiła Plerscha, poszukają inspiracji do własnych projektów. Zajęciom towarzyszyć będzie filozoficzna opowieść "Dlaczego niebo jest daleko?".

- 100 zajęć w królewskiej formierni w Starej Oranżerii, lipiec-grudzień 2017 r.
Królewska formiernia to pracownia artystyczna nawiązująca do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb. Połączona z Królewską Galerią Rzeźby, tworzy niezwykłą strefę edukacji - realizację idei praktycznego kształcenia artystów.

Zmagania z materią
Przechadzając się po Królewskiej Galerii Rzeźby, uczestnicy zajęć wspólnie obejrzą wizerunki antycznych cesarzy, mitologicznych bogów i herosów. Dowiedzą się, jaką rolę pełniły kopie starożytnych rzeźb w XVIII-wiecznym poznawaniu świata, by potem, wzorem formierów, wykonać gipsową kopię wybranego motywu lub ornamentu.

W królewskiej formierni
W Starej Oranżerii uczestnicy zajęć poznają najważniejsze dzieła z Królewskiej Kolekcji Rzeźby Stanisława Augusta. Dowiedzą się, skąd się wzięła popularność gipsowych odlewów w XVIII-wiecznych kolekcjach europejskich monarchów. Nauczą się także, skąd bierze się gips i czym się różni od marmuru. Podczas zajęć wspólnie wykonają gipsowy odlew w formierni.

Antyk na bis
Greccy bogowie, architektura rzymska, pompejańskie motywy… Nie trzeba dalekich podróży, by poczuć ducha starożytności. W pałacowych wnętrzach i ogrodach Łazienek Królewskich kryje się wiele nawiązań do antyku i mitologii. Sztuką jest je odnaleźć.

Zainspirowani starożytnością
Zgromadzona przez Stanisława Augusta kolekcja kopii rzeźb antycznych w Starej Oranżerii miała odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W Królewskiej Galerii Rzeźby uczestnicy zajęć poznają zasady kompozycji i złotego podziału, podyskutują o kanonie piękna i wzorach antycznych, a także dowiedzą się, jak wyglądał XVIII-wieczny warsztat pracy artysty i formiera.

- 130 zajęć obejmujących tematykę lekcji muzealnych z zakresu historii, historii sztuki, teatru, filozofii i przyrody, a także gry terenowe i spotkania literackie "Lektury w muzeum", lipiec - grudzień 2017 r.

- 100 zajęć w okresie jesienno-zimowym, w tym "Zimowe opowieści", listopad-grudzień 2017 r.