Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Podwyżki dla wychowawców i kadry kierowniczej warszawskich szkół

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 sierpnia, 2018 - 11:15
zaktualizowany: piątek, 31 sierpnia, 2018 - 11:23
fot. Podwyżki dla wychowawców i kadry kierowniczej warszawskich szkół. Fot. UM
W czwartek, 30 sierpnia, warszawscy radni podjęli decyzję o podwyżce wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół.

Od września dodatki dla wychowawców wzrosną do 380 zł, a pensja dyrektorów średnio o 1000 zł.
Ogólnopolskie zmiany w systemie oświaty dotyczą każdego szczebla edukacji i niosą za sobą konsekwencje zarówno edukacyjne, jak wychowawcze i organizacyjne; powodują powstawanie dużych szkół o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Po likwidacji gimnazjów, w szkołach podstawowych uczą się dzieci w wieku od 6 do 15 lat, co zwiększa wyzwania i zadania wychowawcze.

- Napięcia powodują również przeładowane podstawy programowe, programy nauczania oraz opracowane w pośpiechu podręczniki szkolne. Szczególna odpowiedzialność ciąży w tej sytuacji na wychowawcach klas. Dla nas priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach. Dlatego od września wychowawcy będą mieli wyższy dodatek funkcyjny – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy. Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach średnich. Od września wzrosną one odpowiednio o 260 zł i 210 zł czyli do 380 zł.  O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40% nauczycieli.

- Coraz więcej obowiązków mają dyrektorzy, których pensja jest często niewiele wyższa od pensji nauczyciela, nieadekwatna do zakresu powierzonych zadań i odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy. Dodatkowo, w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela, od września 2018 r. dyrektorzy szkół nie będą mogli realizować płatnych godzin ponadwymiarowych, co wpłynie negatywnie na wynagrodzenia kadry kierowniczej. Szkoły podstawowe, do których włączono gimnazja, działają często w dwóch odrębnych budynkach, co bardzo utrudnia zarządzanie placówką, zwiększa odpowiedzialność dyrektorów. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej.

Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł.

Wzrost pensji dla nauczycieli
W latach 2008-2015 płace nauczycieli zwiększały się regularnie dzięki decyzjom rządowym. Ten wzrost wyniósł łącznie ponad 40%. W 2017 r. obecny rząd wprowadził podwyżkę symboliczną – 1,3%. W 2018 r. realny wzrost płacy to niecałe 4%, czyli średnio około 200 zł brutto.

Skutki podwyżki nie zostały uwzględnione w subwencji oświatowej na 2018 r.; w Warszawie pokrywa ona tylko połowę wydatków edukacyjnych i nie są nią objęte dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do przedszkoli (zatrudniających ponad 4 tys. nauczycieli). Subwencja na ucznia wzrosła w stosunku do roku ubiegłego tylko o 2,2%, podczas gdy podwyżka dla nauczycieli w tym roku wyniesie 4%. W stolicy koszty podwyżek dla nauczycieli sięgają 60 mln zł. Połowę tej kwoty, kosztem innych wydatków, dopłacił budżet miasta. Podobnie jak inne samorządy, nigdy nie otrzymaliśmy z MEN informacji, jaka dokładnie kwota w subwencji oświatowej jest przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli. 

Przypomnijmy, w Warszawie subwencja pokrywa mniej niż połowę wydatków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN, dokładamy drugą. Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym:
- 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy;
- 1,79 mld zł to subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Warszawie nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne
W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 28 tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59% (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat pensja tych pracowników wzrosła o 77% (2006 – 1893 zł, 2018 - 3 362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.