Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

logo
7 września, 2018 - 10:47
Zaproszenie do udziału w Programie FLEX (Future Leaders Exchange Program)
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education informują o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2019/2020. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.
7 września, 2018 - 09:49
„Samorządy mają moc” systemowe wsparcie i rozwój samorządności uczniowskiej
„Samorządy mają moc” to projekt, którego celem jest wzmacnianie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach.
6 września, 2018 - 10:07
Bezpłatne szkolenia dla warszawskich nauczycieli
Szkoła Edukacji PAFW i UW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na drugą edycję kursów doskonalących nauczycieli w zakresie umiejętności przedmiotowych i wychowawczych
5 września, 2018 - 11:12
Konferencje dla nauczycieli i edukatorów filmowych "Edukacja Filmowa z WFDiF"
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych konferencjach "Edukacja filmowa z WFDiF"
Projekt: Szkoła
4 września, 2018 - 15:23
Zaprojektuj z nami szkołę od nowa!
Szkoła to przestrzeń edukacji i współdecydowania. Dołącz do Projektu: Szkoła i wspólnie z uczniami i uczennicami zaprojektuj swoją wymarzoną przestrzeń do nauki i wypoczynku.
school-class. CC0 Creative Commons
31 sierpnia, 2018 - 16:13
Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie i Rodzice!
31 sierpnia, 2018 - 15:41
Oferta edukacyjna Centrum Nauki Kopernik na nowy rok szkolny 2018/2019
fot. Podwyżki dla wychowawców i kadry kierowniczej warszawskich szkół. Fot. UM
31 sierpnia, 2018 - 11:23
Podwyżki dla wychowawców i kadry kierowniczej warszawskich szkół
W czwartek, 30 sierpnia, warszawscy radni podjęli decyzję o podwyżce wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół.
Dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy - bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
30 sierpnia, 2018 - 11:20
Dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy - bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.
22 sierpnia, 2018 - 12:42
Ocena pracy nauczycieli - propozycje regulaminów
Od 1 września 2018 roku, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki obowiązany jest wprowadzić regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Strony