Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista konkursów

1 czerwca, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 „Dom na Trakcie” im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 40. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
31 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7. Placówka bezpośrednio nadzorowana przez Biuro Edukacji
26 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
25 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” w Warszawie, ul. Wiśniowa 56. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
24 maja, 2021 - 08:30
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół. Dzielnica Wola
24 maja, 2021 - 08:30
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Dzielnica Wola
24 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 1) Przedszkola nr 273 w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 28, 2) Przedszkola nr 426 „Kraina Odkrywców” w Warszawie, ul. Boguszewska 4
24 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Ostródzka 175
24 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Dzielnica Białołęka
24 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 1) Przedszkola nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie, 2) Przedszkola nr 445 w Warszawie

Strony