Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista konkursów

17 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie
17 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 225 w Warszawie
17 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 1) Przedszkola nr 343 w Warszawie, 2) Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie
12 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 394 w Warszawie
12 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie
11 maja, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie
11 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku” w Warszawie, ul. Rynek Nowego Miasta 4. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
10 maja, 2021 - 00:45
Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie
10 maja, 2021 - 00:45
Ogłoszenie konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” w Warszawie
7 maja, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie, ul. Czarnieckiego 49. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Strony