Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista konkursów

27 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
23 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 167 w Warszawie, Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
22 kwietnia, 2021 - 09:30
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4B
22 kwietnia, 2021 - 09:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie, ul. Przepiórki 16/18
21 kwietnia, 2021 - 08:45
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie, ul. J. Brożka 26. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
20 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 w Warszawie, ul. Weterynaryjna 3. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
20 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 „Dom na Trakcie” im. prof. dr Stanisława Jedlewskiego w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 40. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
16 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
16 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 131 w Warszawie, Przedszkola nr 132 w Warszawie
16 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Strony