Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Lista konkursów

12 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 1) II Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Warszawie
9 kwietnia, 2021 - 08:30
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Dzielnica Mokotów
8 kwietnia, 2021 - 09:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku w Warszawie. Placówka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
7 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 404 w Warszawie
7 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Warszawie
7 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie
2 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, Przedszkola Integracyjnego nr 38
2 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
2 kwietnia, 2021 - 08:15
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Przedszkola Dzielnica Śródmieście
2 kwietnia, 2021 - 08:00
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”

Strony