Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wnioski o nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy/ Burmistrza/ Dyrektora Biura Edukacji-edytowalne formularze

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 8 sierpnia, 2019 - 12:49
zaktualizowany: poniedziałek, 9 września, 2019 - 09:46
Zdjęcie - nagrody

Szanowni Państwo,

informuję, że 4 lipca 2019 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr XV/354/2019 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9009). Proszę o zapoznanie się z jej treścią:

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/9009/

Uchwała jest konsekwencją zmiany przepisów prawa oraz dodatkowo wprowadza:

1)     rozszerzenie i modyfikacja kryteriów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród (§5);

2)     składanie wniosków o nagrody z okazji:

a) Dnia Edukacji Narodowe (§3);

b) innych ważnych wydarzeń o charakterze oświatowym (§3);

3)     możliwość składania wniosków przez dyrektora szkoły/zespołu/placówki, po przedstawieniu opinii rady pedagogicznej;

4)     określenie miejsca składania wniosków (§11);

5)     określenie terminów składania wniosków (§12). Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

6)     wprowadza formularz wniosku o Nagrodę Dyrektora Szkoły dla nauczyciela (załącznik nr 4);

7)     zmianę formularzy wniosków (załączniki nr 1-4).

UWAGA! Wszystkie wnioski o nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy/Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji/Dyrektora Szkoły składane po 5 sierpnia br. muszą być składane na nowych formularzach wg wzorów zawartych w załącznikach nr 1-4 ww. uchwały. Wnioski złożone na starych formularzach nie będą rozpatrywane.

W załączonych plikach zamieszczone są formularze w wersji edytowalnej.

W razie pytań o wnioski o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy informacji w Biurze Edukacji udziela Monika Kociszewska (tel. 22 44 33 553)

 

Pliki do pobrania: