Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Instytut In.Europa zaprasza do udziału w Akademii In. Europa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 1 października, 2019 - 10:35
zaktualizowany: piątek, 11 października, 2019 - 10:41
In.Europa
Akademia In.Europa skierowana jest do osób, które interesują się Unią Europejską, polityką i zmianami społecznymi, są aktywne politycznie i społecznie.

Jej założeniem jest budowanie i wzmacnianie proeuropejskiego środowiska w Polsce. 

Celem Akademii In.Europa jest pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej i polityce zagranicznej, a także zdobycie umiejętności analitycznych.  Jest to także przestrzeń do spotkań i ożywionej dyskusji o miejscu Polski w Europie.
Każde spotkanie składa się z dwóch części. Pierwsza część: dyskusja z osobistościami ze świata polityki, mediów i kultury. Druga część: zespołowa pracy analityczna, której efektem jest wypracowany wspólnie przez uczestników materiał poświęcony Unii Europejskiej. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Akademia skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, think-tanków, sektora prywatnego, urzędników oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku).

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

  • zainteresowania polityką krajową i europejską, ruchami społecznymi, aktywizmem
  • chęci rozwijania umiejętności analitycznych i wspierania misji proeuropejskiej 
  • znajomości języka angielskiego 
  • deklaracji uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Akademii 
  • zaangażowania w inicjatywy In.Europa i jej partnerów

Rekrutacja do Akademii In. Europa jest dwustopniowa

Pierwszy etap: do 6 października należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy  

Drugi etap: z nadesłanych formularzy wybierzemy osoby, które zaprosimy do udziału  rozmowie kwalifikacyjnej (połowa października w Warszawie). 

Partnerzy: 

Akademia In.Europa to inicjatywa Instytutu In.Europa, tygodnika POLITYKA, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.
Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Więcej informacji: www.ineuropa.pl 

Instytut In.Europa
Piękna 24/26a
00-549 Warszawa

www.ineuropa.pl

Facebook In.Europa

 

Czas trwania wydarzenia: 
2019-10-01 10:30