Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs S3KTOR 2015

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 stycznia, 2016 - 15:38
zaktualizowany: poniedziałek, 15 lutego, 2016 - 13:48
Konkurs S3KTOR 2015
Szósta edycja już ogłoszona

Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promują między innymi kulturę, aktywny i zdrowy styl życia a także wspieranie osób potrzebujących. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu społecznego, a także powierza im realizację zadań publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarządowych m. st. Warszawa przeznaczyło 130 mln złotych, a w planach na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln  zł.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja, w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny, festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizacje pozarządową. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli organizacji pozarządowych. Konkurs odbywa się od 2010 r. – do tej pory w jego czterech edycjach wzięło udział ponad 700 inicjatyw zgłoszonych przez Mieszkańców i organizacje.

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zgłoszonych zostało 194 inicjatyw, spośród których Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w  dziewięciu kategoriach  tematycznych,  wskazała  laureata  Grand  Prix oraz przyznała Nagrodę Specjalną. Warszawiacy oddali blisko 4000 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców.

Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2015 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz promocja działań warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród mieszkańców Stolicy.

Od 4 stycznia do 12 lutego 2016 roku  można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu

Inicjatywy można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Warszawy;

 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań proekologicznych mieszkańców Warszawy;

 3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa
  w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury 
  w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej;

 4. Projekty społeczne – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, na profilaktykę uzależnień i przemocy
  w rodzinie; wspierające spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi w Warszawie, inicjatywy wielopokoleniowe oraz działania skierowane bezpośrednio do seniorów i osób z niepełnosprawnościami;

 5. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej;

 6. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności
  i przeciwdziałają dyskryminacji;

 7. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych;

 8. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego;

 9. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 10. Projekty wielowymiarowe – inicjatywy niemieszczące się w pozostałych kategoriach    konkursowych lub łączące różne kategorie.

  Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal ngo.pl

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. realizowane były w 2015 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
 2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
 3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa) Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu. 

Karta zgłoszenia inicjatywy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/wydarzenia/s3ktor-2015

Zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu

 • W kategorii EDUKACJA, nagrodę otrzymało Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie”, realizator inicjatywy „BUUM”.
 • W kategorii EKOLOGIA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, realizator inicjatywy „Miejskie Pszczoły”.
 • W kategorii KULTURA I SZTUKA nagrodę otrzymała Fundacja „Kultura Nie Boli”, realizator inicjatywy „Big Book Festival 2014. Ta inicjatywa otrzymała również nagrodę GRAND PRIX.
 • W kategorii POMOC SPOŁECZNA nagrodę otrzymała Fundacja Nagle Sami”, realizator inicjatywy „Nagle Sami – Kompleksowe wsparcie osób w żałobie.
 • W kategorii PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, realizator inicjatywy „Sklep Kooperatywy Spożywczej Dobrze”. Tę inicjatywę nagrodzili również mieszkańcy Warszawy – przyznając w głosowaniu NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW.
 • W kategorii PRZESTRZEŃ MIEJSKA nagrodę otrzymała Fundacja Świat Bez Wandalizmów, realizator inicjatywy „Krzaki”.
 • W kategorii SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PRWA CZŁOWIEKA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, realizator inicjatywy „HejtStop”.
 • W kategorii SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL”, realizator inicjatywy „Strefa Dzień Dobry”.
 • W kategorii SPORT I REKREACJA nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło, realizator inicjatywy „Muzeum Społeczne II Nowe Dynasy”. Ta inicjatywa otrzymała również nagrodę portalu WARSZAWA NGO.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Office presentation icon Prezentacja S3KTOR 20151.31 MB
Image icon S3KTOR_A2_plakat_2015_v41185.25 KB
Image icon S3KTOR_A2_plakat_2015_v42195.62 KB