Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” - edycja krakowska

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 6 listopada, 2018 - 09:58
zaktualizowany: czwartek, 29 listopada, 2018 - 10:49
Fundacja Żyj z pasją oraz Astra ogłaszają V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” - edycja krakowska. Do udziału serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

 Zadaniem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów krakowskich.

Cele Konkursu:
• wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych,
• kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych,
• zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
• nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka,
• kształtowanie poczucia estetyki,
• rozwijanie wyobraźni twórczej,
• uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.


Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 6-11 i 12-16 lat.

Nagrodą dla laureatów I miejsc jest pobyt na Wakacjach z pasją, które odbędą się w dniach 7-20 lipca 2019 r w Zakopanem.
 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Żyj z pasją i ASTRA S.A.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14.12.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy wysłać na adres:

Fundacja Żyj z pasją
Chmielna 73 B lok 14
00-801 Warszawa

Regulamin konkursu plastycznego oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Fundacji Żyj z pasją