Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Czerwiec 1989 w pamięci społecznej. "Polska się zmieniła...jabłka wcześniej dojrzały" - konkurs

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 5 marca, 2019 - 10:49
zaktualizowany: wtorek, 5 marca, 2019 - 11:05
Czerwiec 1989 w pamięci społecznej.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów: Czerwiec 1989 w pamięci społecznej. "Polska się zmieniła...jabłka wcześniej dojrzały"

W czerwcu 2019 r. mija 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w naszym kraju. W związku z tym Katedra Metod Badania Kultury i Ośrodek Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiła ogólnopolski konkurs dla uczniów.

Patronat nad konkursem objął Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW – dr hab. Wojciech Pawlik

Zapraszamy Uczestników Konkursu do:
a) zebrania relacji i wspomnień o czerwcu ’89;
b) podzielenia się własną refleksją i wizją tego okresu. Oba typy materiałów mogą być zarówno wypowiedziami ludzi, którzy byli świadkami lub uczestnikami tamtych wydarzeń, a współcześnie uważają je za ważne, jak i takich, którzy nie zwrócili na nie szczególnej uwagi, zajmując się własnymi sprawami.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- albo nagrać, spisać, sfilmować lub udokumentować w inny sposób relację osoby, która świadomie przeżyła rok 1989 – może to być ktoś z rodziny, sąsiadów, znajomych; można dołączyć zeskanowane zdjęcia bądź inne materiały z tamtego okresu (np. wycinki prasowe itd.); WAŻNE: należy napisać WŁASNY KOMENTARZ (dowolnej treści i objętości) do zebranego materiału;
- albo przedstawić w autorskim dziele (tekst, fotografia/e, rysunek/i, filmik, komiks itp. własną wizję czerwca 89’.

  Pracę wysyłaną pocztą tradycyjną prosimy umieścić w kopercie, opatrzyć ją hasłem, (pseudonimem) oraz dołączyć drugą (mniejszą) kopertę opisaną hasłem, zawierającą zgłoszenie do konkursu i przesłać do dnia 15 maja 2019 r. na adres:

    Katedra Metod Badania Kultury, Ośrodek Badań Młodzieży, ISNS UW
    Nowy Świat 69
    00-927 Warszawa
    Z dopiskiem „Konkurs”

Prace wysyłaną pocztą elektroniczną proszę zaadresować na isns@isns.uw.edu.pl; osobnym mailem lub pocztą tradycyjną proszę wysłać wypełnione i podpisane zgłoszenie.
Nadesłane prace Jury Konkursu oceni do dnia 25 maja 2019 r. Nagrodą jest publikacja tekstu. Uroczystość zamknięcia konkursu, otwarcia okolicznościowej WYSTAWY i ogłoszenie nagród odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. w ISNS UW.

Kryteria oceny nadesłanych prac, informację o nagrodach, kontakt do organizatorów, itp.) znajdą Państwo w REGULAMINIE KONKURSU na stronie organizatora: http://www.isns.uw.edu.pl/index.php?isns=konkurs_czerwiec_1989_w_pamieci_spolecznej