Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

KONKURS PLATYCZNY na projekt PLAKATU

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 kwietnia, 2021 - 10:00
zaktualizowany: wtorek, 13 kwietnia, 2021 - 10:05
Zachęcamy pary – uczeń (w wieku 11-15 lat) wraz z nauczycielem do udziału w KONKURSIE połączonym z warsztatami organizowanym przez MDK Łazienkowska.
Celem konkursu jest zainspirowanie do poszukiwania, tworzenia i świadomego odbioru komunikatów wizualnych; rozwijanie umiejętności szukania nowych skojarzeń, znaków, symboli, zaskakujących metafor oraz umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat.
 
WYMAGANIA KONKURSOWE: Wykonanie pracy konkursowej – PROJEKT PLAKATU
Temat:
10 tematów prac do wyboru zostanie zaprezentowanych uczestnikom konkursu podczas warsztatów (informacja o warsztatach w tekście poniżej).

Technika wykonania:
Uczestnicy wykonują prace zgodne z ideą plakatu w dowolnych technikach, np.:
- malarstwo (farby olejne, akwarele, tempera, kolorowe tusze, pastele olejne i suche, kolaż),
- grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia),
- grafika komputerowa,
- techniki łączące tradycyjne środki wyrazu artystycznego z ich komputerowym przetwarzaniem w programach graficznych.

Format prac:
- A3, zapisany elektronicznie w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi (w przypadku techniki tradycyjnej lub łączonej - skan lub zdjęcie pracy).

Wymagany opis:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, zgodną z wybranym tematem, zapisaną w formacie jpg, w rozdzielczości 300 dpi. W nazwie pliku należy zawrzeć: temat plakatu i nazwisko autora pracy. W treści wiadomości e-mail proszę napisać:
- imię i nazwisko autora plakatu, wiek,
- telefon kontaktowy,
- pełną nazwę szkoły oraz adres i telefon placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna projektu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w warsztatach komunikacji wizualnej. 

Podczas warsztatów omawiane będą zasady świadomego budowania obrazu, dobrania właściwych proporcji, doboru koloru i kształtu elementów, które go tworzą. Zaprezentowane zostaną różne techniki przekazu wizualnego (projekty: reklamowe, kulturalne, np.: ulotkę, plakat, billboard, projekty prezentacji multimedialnych, ciekawe projekty okładek do książek itp.). W czasie trwania każdego warsztatu będzie realizowane zadanie projektowe, sprawdzając w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć.
Po ukończeniu cyklu warsztatów uczniowie wezmą udział w konkursie, a nauczyciele otrzymają certyfikat udziału w warsztatach.
Warsztaty poprowadzone zostaną w formie stacjonarnej w Młodzieżowym Domu Kultury  im. Władysława Broniewskiego, który  jest placówką oświatową i stosuje się do wszystkich wymogów i wytycznych MENiN.  Udział w warsztatach nie narusza obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Harmonogram warsztatów komunikacji wizualnej znajduje się w załączonym regulaminie

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać do 19 kwietnia 2021 r. na adres: k.swider@mdk.waw.pl Karta zgłoszenia w załączniku.

Zapraszamy.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Karta zgłoszenia407.37 KB
PDF icon Regulamin konkursu770.42 KB