Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

III edycja konkursu "Policjanci są wśród nas"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 2 kwietnia, 2014 - 12:30
zaktualizowany: środa, 2 kwietnia, 2014 - 12:42
III edycja konkursu "Policjanci są wśród nas"
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy, Rodzice i Opiekunowie, Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy organizują w roku szkolnym 2013/2014 - III edycję konkursu pn. „Policjanci są wśród nas”.

Partnerem konkursu jest również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie placówek oświatowych, dzieci i młodzieży wcześniejszymi przedsięwzięciami profilaktyczno-edukacyjnymi Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości prawnej dzieci o treści łatwe do przyswojenia na ich poziomie rozwoju osobowego, a przez to również spowodowanie zmniejszenia ilości zdarzeń o charakterze przestępczym oraz nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.

Zaproponowane konkurencje są dynamiczne, co pozwoli na potrzymanie uwagi młodych uczestników konkursu. Treść przewidzianych zadań nawiązuje do typowych sytuacji i zachowań  kształtując postawę najmłodszych do efektywnego i prawidłowego reagowania w różnych sytuacjach – również w sytuacji zagrożenia. Kształtuje u dzieci nawyki i umiejętności zwracania się o pomoc do właściwych osób, w tym służb mundurowych.

Wyrażamy opinię, że taka forma konkursu wpłynie pozytywnie na szeroki udział uczniów szkół podstawowych  w tym przedsięwzięciu,

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach:

I-szkolny w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 roku
II - rejonowy  w dniu 07 maja 2014 roku
III - finał w dniu 01 czerwca 2014 roku
Przeprowadzenie finału konkursu w formie turnieju wiedzy i umiejętności zaplanowano w terminie zbieżnym z Międzynarodowym Dniem Dziecka.
Regulamin przedmiotowego Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji www.wprewencji.policja.waw.pl w zakładce konkursy.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i umożliwienia dzieciom udziału w atrakcyjnej formie poszerzania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań.

 

Źródło informacji: