Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ruszyły konsultacje Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 października, 2015 - 13:10
zaktualizowany: poniedziałek, 12 października, 2015 - 13:11
Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020.

Warszawski Program Młoda Warszawa na lata 2015–2020 wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jej głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Hasło programu – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy. Program artykułuje potrzeby młodzieży i proponuje rozwiązania dostosowane do jej oczekiwań.

Młoda Warszawa jest spójnym, interdyscyplinarnym programem działań na rzecz młodzieży realizowanym przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia Programu uwzględniają potrzeby młodzieży i obejmują najważniejsze dla niej obszary, między innymi: edukację, zatrudnienie, kulturę, zdrowie i profilaktykę, integrację społeczną, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne miasta, transport, udział  w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do treści projektu Programu. Czekamy na Państwa spostrzeżenia oraz propozycje zmian, które powinny zostać wprowadzone w Programie. Zachęcamy również do udziału w warsztatach konsultacyjnych. Szczegóły na Platformie Konsultacji http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/mloda-warszawa-konsultacje-programu.

Pliki do pobrania: