Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 26 sierpnia, 2020 - 12:10
zaktualizowany: środa, 26 sierpnia, 2020 - 12:13

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)      słabowidzący,

2)      niesłyszący,

3)      słabosłyszący,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

         I.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a)       branżowej szkoły I stopnia,

b)      klasy I branżowej szkoły II stopnia,

c)       klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

d)      klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

e)      klas I i II pięcioletniego technikum,

f)        klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

g)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

 

       II.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a)       klasy III branżowej szkoły I stopnia,

b)      klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

     III.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a)       klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

b)      klasy I branżowej szkoły II stopnia,

c)       klas I i II pięcioletniego technikum,

d)      klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2020 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

a)    wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021, wraz z instrukcją wypełniania,

b)    wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, którą dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

 

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną” ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Tagi: 

Pliki do pobrania: